Wat is bouwnazorg?

Bouwnazorg is een service die zowel door de bouwheer als door de aannemer kan ingeroepen worden.

Ingeroepen door de bouwheer
Het bouw- of renovatieproces van een project loopt niet altijd zoals vooropgesteld. Meestal moet er snel gewerkt worden en daardoor blijven er voor de bouwheer soms onduidelijkheden die maar op het einde, voor bv de voorlopige oplevering, beginnen te spelen. Als ook andere personen, zoals een architect, die reeds betrokken zijn bij het bouwproces geen duidelijkheid kunnen verschaffen of niet beschikbaar zijn, is het soms aangewezen om een externe adviseur met een frisse blik, het/de discussiepunt(en) te laten bekijken.
 
De nazorg adviseur gaat aan de hand van plannen, werfverslagen, lastenboeken, vorderingsstaten en een bezoek ter plaatse bekijken hoe een en andere is uitgevoerd en hoe het eigenlijk zou moeten uitgevoerd zijn. Op basis van deze bevindingen neergeschreven in een verslag kan dan de bouwheer in onderhandeling gaan met de (algemeen)aannemer of zijn onderaannemers. Al dan niet is de nazorg adviseur daarbij aanwezig. Hij verzorgt hierbij een bemiddelende rol en streeft hierbij een oplossing na die voor beide partijen aanvaardbaar is.
 
Er kan van de nazorg adviseur ook gevraagd worden om aanwezig te zijn op de voorlopige oplevering en de bouwheer bij te staan om toe te zien, aan de hand van de hierboven genoemde documenten, of alle werken conform zijn uitgevoerd. Blijven er nadien nog punten uit te voeren dan kan van hem ook gevraagd worden deze op te volgen tot de definitieve oplevering. Hij krijgt hierbij een meer coördinerende rol.
 
U zal wel denken, weer een adviseur er bij? Door alle regelgeving en opgelegde verslaggeving is het steeds moeilijker om als bouwheer het overzicht te behouden en een duidelijk zicht te hebben op het geleverde werk. Ideaal zou zijn om van in het begin van het project een externe bouwcoördinator aan te trekken die het bouwproces leidt aan de zijde van de bouwheer. Maar dit is niet zo evident omdat allerlei personen deze taak toebedeeld krijgen, enerzijds heb je de architect en anderzijds is er meestal een projectleider van de (algemeen)aannemer, elk met hun belangen, niet noodzakelijk die van de bouwheer. Meestal komen de discussiepunten maar naar voor op het einde van het project, de nazorg adviseur kan hier dan een frisse kijk op de zaak bieden en oplossingen voorstellen.
 
Ingeroepen door de (algemeen) aannemer
Er zijn in het algemeen drie redenen waarom een aannemer de hulp zou inroepen van een nazorg adviseur. Deze hebben alle drie te maken met vooral tijdwinst en het efficiënt inzetten van eigen personeel op lopende werven.
 
Na een voorlopige oplevering staan er nog een aantal taken uit te voeren die tegen een bepaalde datum klaar moeten zijn. De projectcoördinator of werfleider is ondertussen nodig op een andere werf en wil zich hier volledig op concentreren. De Nazorg adviseur kan die taken van hem overnemen en ze met  de onderaannemer en eigen mensen van de aannemer verder coördineren.
 
Bouwbedrijven krijgen soms telefoontjes binnen van klanten met een dringende vraag of een klacht. Ter goeder trouw, maar door tijdsgebrek blijven deze vragen soms (te) lang liggen tot grote frustratie van beide kanten.
Door direct te reageren en een externe Nazorg adviseur te sturen voor een gesprek of plaats bezoek los je dikwijls de klacht al volledig of toch voor een groot gedeelte op.
Moet een vraag of een klacht toch een praktische oplossen hebben, dan kan dit ook door de Nazorg adviseur worden gecoördineerd, al dan niet in samenwerking met de desbetreffende onderaannemer(s).

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.   Info   Akkoord